Försäkring

Den som hyr ut via Rentnjoy ansvarar för att hyresobjektet har tillräcklig försäkring under hela hyresperioden.

Rentnjoy erbjuder i dagsläget ingen extra försäkring som täcker uthyrningen men vi vet hur viktig frågan är för ägaren. Vi delar våra kunskaper så att ägaren kan hitta rätt försäkring och vi arbetar förebyggande för att undvika skador och bedrägerier för alla uthyrningar som görs genom vår säkra bokning-och betalsystem.

Allmänt

Försäkringens omfattning, ansvarsbelopp och självrisk bestäms av de villkor, som fastställs av uthyrarns försäkringsbolag. Försäkringar täcker vanligtvis oftast inte skador uppkomna på hyrestagarens person, egen utrustning och baggage. I dessa fall täcks skador av hyrestagarens hemförsäkring.

Försäkringsvillkoren för uthyrning varierar oftast mellan försäkringsbolagen så ägaren bör kontakta sitt försäkringsbolag för att klargöra vad som gäller för dennes försäkring. De flesta försäkringsbolag tillåter båtuthyrning och stuguthyrning mot tilläggsförsäkring, däremot skall ägaren vara extra noga vid uthyrning av husbil eller husvagn då dessa kan omfattas av tillstånd för yrkesmässig uthyrning.

Rentnjoy samarbetar med ledande försäkringsbolag vid framtagning av tilläggsförsäkringar som kompletterar ägarens grundskydd vid privat uthyrning. Eventuella tilläggsförsäkringar kommer publiceras på Rentnjoy.

I brottsförebyggande frågor samarbetar vi med polis och ledande branschorganisationer.
Vid misstänkt bedrägeri kontrollerar vi uppgiftera och gör en polisanmälan.